เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


งานวันบัณฑิตน้อยประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘


ด้วยโรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งสัง ได้กำหนดจัดงานวันบัณฑิตน้อยประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ขึ้น ในวันศุกร์ ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เพื่อมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่จบหลักสูตร และร่วมยินดีในความสำเร็จระดับหนึ่งของนักเรียนชั้นอนุบาล ๓ ซึ่งจะก้าวไปสู่การเป็นเยาวชนที่ดีในอนาคต ทางโรงเรียเทศบาลตำบลทุ่งสัง จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านผูัปกครอง พนักงาน ประชาชน ร่วมเป็นเกียรติใน งานวันบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
2018-09-28
2018-06-27
2016-03-18
2015-01-10
2014-12-05
2014-09-10
2014-08-28
2014-08-25
2014-08-04
2014-07-28