เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


วันท้องถิ้นไทย ประจำปี 2559 เทศบาลตำบลทุ่งสัง


18 มีนาคม 2559 ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาบตำรวจภาชโร  เรืองสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งสัง เป็นประธาน นำข้าราชการและพนักงานของเทศบาลตำบลทุ่งสัง ถวายพานพุ่ม ต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในโอกาสวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2559 เพื่อน้อมรำลึกและสดุดีถึงพระมหากรุณาธิคุณใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงมีพระคุณอันประเสริฐต่อปวงชนชาวไทย
สำหรับวันท้องถิ่นไทย ได้ถือกำเนิดจากการที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงมีพระราชดำรัสในที่ประชุมเสนาบดีว่า ตลาดเมืองนครเขื่อนขันธ์ โสโครกเหมือนกับตลาดท่าจีน สมเด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อประชุมหารือ ร่วมกับประชาชนชาวท่าฉลอม จึงได้พร้อมใจกันพัฒนา ก่อสร้างถนนและสะพานขึ้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเสด็จเปิดถนน และพระราชทานชื่อถนนแห่งนี้ว่า “ถนนถวาย” และทรงโปรดให้จัดตั้งตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรก เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองและถือเป็นการกำเนิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย จึงได้ถือเอาวันที่ 18 มี.ค. ของทุกปีเป็นวันท้องถิ่นไทย ตราบจนถึงปัจจุบัน
2018-09-28
2018-06-27
2016-03-18
2015-01-10
2014-12-05
2014-09-10
2014-08-28
2014-08-25
2014-08-04
2014-07-28