เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558


กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ สนามกีฬาตำบลทุ่งสัง ในวันเสาร์ ที่ 10 มกราคม 2558 จัดโดยเทศบาลตำบลทุ่งสัง มีกิจกรรมมากมาย เช่น การแสดงของนักเรียน จับฉลากรถจักรยาน  บูทกกิจกรรมของทางส่วนราชการแต่ละส่วน ชมรมเครื่องบินเล็ก ชมรมเทคคอนโด ชมรมรถบิ๊กไปร์ บ้านบอล  ชมม้า ขี่ม้าถ่ายภาพ และพร้อมมีอาหารรับประทานฟรีตลอดงาน ภายใต้การดูแล ของ  ดาบตำรวจภาชโร  เรืองสังข์ และสมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  อสตร.  ชรบ.
2018-09-28
2018-06-27
2016-03-18
2015-01-10
2014-12-05
2014-09-10
2014-08-28
2014-08-25
2014-08-04
2014-07-28