เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการอบรมแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกคองส่วนท้องถิ่น


นายอดิเรก  แจ่มจรัส รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งสัง เข้าร่วมโครงการอบรมแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันที่ 27-29 สิงหาคม 2557 ณ จังหวัดอุบลราชธานี
2018-09-28
2018-06-27
2016-03-18
2015-01-10
2014-12-05
2014-09-10
2014-08-28
2014-08-25
2014-08-04
2014-07-28