เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.thungsung.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการอบรมแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกคองส่วนท้องถิ่น


นายอดิเรก  แจ่มจรัส รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งสัง เข้าร่วมโครงการอบรมแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันที่ 27-29 สิงหาคม 2557 ณ จังหวัดอุบลราชธานี