เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.thungsung.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


ประชุมประจำเดือนผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งสัง


เทศบาลตำบลทุ่งสังประชุมประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๕๗ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งสัง เพื่อปรึกษาหารือเรื่องต่างๆ พร้อมกับหาแนวทางแก้ไข