เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.thungsung.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายสู่ชุมชนจากนิติศาสตร์ ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช


นำโดยทีมอาจารย์จักรกฤช ณ นคร วิทยากรผู้ให้ความีรู้ ท่านวรชาติ เกลี้ยงแก้ว ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนายหาญณรงค์ ศรีอรุณพรรณรา ทนายความและที่ปรึกษาสภาคณาจารย์และข้าราชการ ม.ราชภัฏนครศรีฯ เผยแพร่ความรู้กฎหมายสู่ชุมชนได้รับความรู้กันไปทั่วหน้า