เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.thungsung.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


งานบำเพ็ญกุศลศพคุณยายขาม บุญมีชัย


นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งสังและรองนายกเทศมนตรีอดิเรก  แจ่มจรัส ร่วมวางพวงหรีดและสวดพระอภิธรรมศพ คุณยายขามบุญมีชัย ณ บ้านวังหิน ม.4 ตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช