เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 


  กลุ่มสตรีตำบลทุ่งสังร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเต้นแอร์โรบิค[วันที่ 17 พ.ค. 2557][ผู้อ่าน 478]
 
  มอบพวงหรีดแสดงความเสียใจกับญาติพี่น้องผู้เสียชีวิตในพื้นที่ทต.ทุ่งสัง[วันที่ 17 พ.ค. 2557][ผู้อ่าน 655]
 
  พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2556 โรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งสัง[วันที่ 21 เม.ย. 2557][ผู้อ่าน 500]
 
  โครงการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลทุ่งสัง[วันที่ 21 เม.ย. 2557][ผู้อ่าน 416]
 
  วันกตัญญูรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2557[วันที่ 21 เม.ย. 2557][ผู้อ่าน 436]
 
  โครงการห้องเรียนในโลกกว้าง เทศบาลตำบลทุ่งสัง [วันที่ 17 เม.ย. 2557][ผู้อ่าน 507]
 
  ศึกษาดูงานโรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) จังหวัดกาญจนบุรีและโครงการพระราชดำริชั่งหัวมัน[วันที่ 4 ก.พ. 2557][ผู้อ่าน 1638]
 
  ช่วยเหลือผู้พิการในพื้นที่โดยได้มอบรถโยกสำหรับผู้พิการ[วันที่ 27 ธ.ค. 2556][ผู้อ่าน 624]
 
  นักเรียนโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลทุ่งสัง[วันที่ 25 ธ.ค. 2556][ผู้อ่าน 1619]
 
  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสังแห่เทียนพรรษา ณ วัดภูเขาลำทัง ตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช [วันที่ 19 ก.ค. 2556][ผู้อ่าน 982]
 
  แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (ทุ่งสังเกมส์ ครั้งที่ 13)[วันที่ 3 พ.ค. 2556][ผู้อ่าน 886]
 
  กิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2556 [วันที่ 3 พ.ค. 2556][ผู้อ่าน 607]
 

[ 1 ][ 2 ] หน้าที่ 3 [ 4 ][ 5 ]