เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


  ศึกษาดูงานโรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) จังหวัดกาญจนบุรีและโครงการพระราชดำริชั่งหัวมัน[วันที่ 4 ก.พ. 2557][ผู้อ่าน 667]
 
  ช่วยเหลือผู้พิการในพื้นที่โดยได้มอบรถโยกสำหรับผู้พิการ[วันที่ 27 ธ.ค. 2556][ผู้อ่าน 368]
 
  นักเรียนโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลทุ่งสัง[วันที่ 25 ธ.ค. 2556][ผู้อ่าน 1353]
 
  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสังแห่เทียนพรรษา ณ วัดภูเขาลำทัง ตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช [วันที่ 19 ก.ค. 2556][ผู้อ่าน 778]
 
  แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (ทุ่งสังเกมส์ ครั้งที่ 13)[วันที่ 3 พ.ค. 2556][ผู้อ่าน 686]
 
  กิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2556 [วันที่ 3 พ.ค. 2556][ผู้อ่าน 444]
 
  ขอเชิญร่วมงานแสดงความยินดี ในโอกาสได้รับรางวัลนักปกครองท้องถิ่นดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖ (นายกสิงห์ทอง) [วันที่ 18 เม.ย. 2556][ผู้อ่าน 651]
 
  พิธีรับบัณฑิตน้อย โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสัง[วันที่ 26 มี.ค. 2556][ผู้อ่าน 579]
 
  ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวิทยาเขตตรัง[วันที่ 21 มี.ค. 2556][ผู้อ่าน 573]
 
  งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556[วันที่ 16 ม.ค. 2556][ผู้อ่าน 478]
 
  งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2555[วันที่ 3 ธ.ค. 2555][ผู้อ่าน 490]
 
  วันปิยะมหาราช ปี 2555[วันที่ 30 ต.ค. 2555][ผู้อ่าน 477]
 

[ 1 ][ 2 ] หน้าที่ 3 [ 4 ]