เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


  กิจกรรม FIX IT CENTER เทศบาลตำบลทุ่งสัง[วันที่ 2 ก.ค. 2557][ผู้อ่าน 356]
 
  ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี 2558-2560 [วันที่ 18 มิ.ย. 2557][ผู้อ่าน 242]
 
  อบรมหลักสูตรรองนายกเทศมนตรีรุ่นที่33[วันที่ 18 มิ.ย. 2557][ผู้อ่าน 296]
 
  เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกับหมู่บ้านควนยูง หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งสัง[วันที่ 12 มิ.ย. 2557][ผู้อ่าน 260]
 
  เข้าร่วมอบรมโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช[วันที่ 12 มิ.ย. 2557][ผู้อ่าน 215]
 
  เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกับหมู่บ้านเขาหลัก หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งสัง[วันที่ 12 มิ.ย. 2557][ผู้อ่าน 252]
 
  กลุ่มสตรีตำบลทุ่งสังร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเต้นแอร์โรบิค[วันที่ 17 พ.ค. 2557][ผู้อ่าน 257]
 
  มอบพวงหรีดแสดงความเสียใจกับญาติพี่น้องผู้เสียชีวิตในพื้นที่ทต.ทุ่งสัง[วันที่ 17 พ.ค. 2557][ผู้อ่าน 476]
 
  พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2556 โรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งสัง[วันที่ 21 เม.ย. 2557][ผู้อ่าน 265]
 
  โครงการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลทุ่งสัง[วันที่ 21 เม.ย. 2557][ผู้อ่าน 229]
 
  วันกตัญญูรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2557[วันที่ 21 เม.ย. 2557][ผู้อ่าน 252]
 
  โครงการห้องเรียนในโลกกว้าง เทศบาลตำบลทุ่งสัง [วันที่ 17 เม.ย. 2557][ผู้อ่าน 295]
 

[ 1 ] หน้าที่ 2 [ 3 ][ 4 ]