ข้าพระพุทธเจ้า องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช