เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
  ace333
  งานวันบัณฑิตน้อยประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
  วันท้องถิ้นไทย ประจำปี 2559 เทศบาลตำบลทุ่งสัง

 16 ต.ค. 2561 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งสัง บัญชีผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2562
16 ต.ค. 2561 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งสัง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562
16 ต.ค. 2561 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
16 ต.ค. 2561 ข้อมูลรายรับ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
12 ต.ค. 2561 เทศบาลเมืองทุ่งสงรับโอนตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
10 ต.ค. 2561 ประกาศกำหนดวันตรวตรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท...
10 ต.ค. 2561 ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
10 ต.ค. 2561 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.10...
4 ต.ค. 2561 ประกาศรับฟังความคิดเห็น โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.107-04 ...
24 ก.ย. 2561 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.107-04 สายหลวงพ...

 
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม
4:31 เกรียนไทยกับค่านิยม 12 ประการ [Official |
 
 

 
 
สำรวจความคิดเห็นของการใช้งานเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555